2% z dane

Vážení rodičia,

aj v tomto kalendárnom roku môžete darovať 2 % z dane fyzických a právnických osôb na občianske združenie ZRPŠ pracujúce pri našej materskej škole.

     Združenie rodičov a priateľov Materskej školy Suvorovova ul. 20 Žilina je nazávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, združujúca rodičov detí Materskej školy Suvorovova ul.20 v Žiline a ostatných občanov, ktorí o členstvo prejavia záujem,so sídlom a činnosťou vykonávanou na území Slovenskej republiky. Vzniká a právnu subjektivitu nadobúda registráciou v príslušnom registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

     Hlavným poslaním Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO) a pri ochrane a presadzovaní výchovného zámeru rodičov(zákonných zástupcov) detí.

     Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše , keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a “neprepadne” tak v prospech štátneho rozpočtu.

 

Tlačivo na  2% k dispozícii tu : 

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (145071)

 

Ďakujeme darcom z predchádzajúceho obdobia a prosíme o prejavenie náklonnosti aj v súčasnosti.