Sponzorstvo

Milí rodičia a priatelia materskej školy,

ak máte záujem finančne alebo materiálne prispieť našej MŠ môžte tak urobiť nasledovne :

- finančný príspevok (sponzorský účet) : č.ú. IBAN: SK08 5600 0000 0003 5526 7003.

- materiálne zabezpečenie

 

Finančný príspevok nám pomôže pri kúpe:

- detské knihy a encyklopédie

- športových a rekreačných potrieb

- hračiek

- didaktických pomôcok

Materiálne zabezpečenie:

- netradičný výtvarný materiál

- kancelársky papier

- knihy, hračky

 

 

                                                       ĎAKUJEME :)