S čím žijú vaše deti 

Ak deti vidia kritiku,

učia sa odsudzovať.

 

Ak deti žijú s nepriateľstvom,

učia sa bojovať.

 

Ak deti žijú so strachom,

učia sa stále niečoho obávať.

 

Ak deti žijú so súcitom,

učia sa ľutovať samy seba.

 

ak deti žijú s výsmechom,

učia sa byť plaché.

 

Ak deti vidia žiarlivosť,

učia sa, čo je závisť.

 

Ak deti žijú s pocitom hanby,

učia sa cítiť vinu.

 

Ak deti žijú s toleranciou,

učia sa byť trpezlivé.

 

Ak deti niekto povzbudzuje,

učia sa byť presvedčené.

 

Ak deti niekto chváli,

učia sa vážiť si.

 

Ak deti pociťujú uznanie,

učia sa mať rady samy seba.

 

Ak sú deti akceptované,

učia sa nájsť vo svete lásku.

 

Ak deti žijú tam, kde sa rozdáva,

učia sa byť štedré.

 

Ak deti žijú s úprimnosťou a čestnosťou,

učia sa čo je pravda a spravodlivosť.

 

Ak deti žijú v bezpečí,

učia sa dôverovať sebe a ľuďom okolo seba.

 

Ak deti žijú s priateľstvom,

učia sa, že svet je krásne miesto, kde sa oplatí žiť.

 

Ak deti žijú v atmosfére pokoja,

učia sa mať pokojnú myseľ

S čím žijú vaše deti?

Dorothy L. Nolte

z knihy Slepačia polievka pre dušu