Niečo pre rodičov

NIEKOĽKO RÁD AKO UĽAHČIŤ DIEŤATKU PRVÉ DNI V MŠ:

Odlúčenie od rodiny býva pre deti ťažké. Postupne však deti zistia, že v MŠ im je

dobre, nájdu si tu nových kamarátov, nové hračky a pani učiteľky, ktoré im rady

pomôžu vo všetkom, čo treba. Toto zistenie však trvá niekedy dlhšie, preto im treba

pomôcť hneď prvý deň v MŠ.

Ako pomôcť? :

- rozprávajte sa s dieťatkom doma o materskej škole

- spolu mu chystajte veci (papučky, pyžamko), aby sa tešilo

- pripravte ho na to, že Vy s ním v materskej škole nebudete, aby nebolo sklamané

- ubezpečte ho, že ho ľúbite a vrátite sa poň, keď sa vyspinká

- nelúčte sa s ním príliš dlho, je to preňho ťažšie

- ak bude dieťa plakať, odovzdajte ho pani učiteľke (hoci vám bude ťažko), ona už

   vie ako ho utíšiť.

Budúci prvák by mal vedieť:

• Samostatne sa obliecť a obuť

• Pozapínať gombíky, zaviazať šnúrky na topánkach

• Samostatne sa najesť, použiť WC

• Správne vyslovovať všetky hlásky

• Vyjadrovať sa plynule a zreteľne

• Kresliť pevné a neroztrasené línie

• Nakresliť postavu so všetkými znakmi

• Vystrihnúť jednoduchý tvar podľa čiary

• Poznať základné farby

• Spočítať niekoľko predmetov

• Porozprávať obsah krátkej rozprávky

• Naučiť sa naspamäť básničku či detskú pesničku

• Orientovať sa v priestore a poznať kde je „vpredu“, „zadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“

Ako by sa mal budúci prvák správať:

• Vydrží pri hre alebo inej činnosti aspoň 25 minút

• Začatú prácu dokončí, nezačína vždy niečo nové

• Na nové prostredie a osoby si zvyká rýchlo, nereaguje plačom, neskrýva sa, neuteká.