Náš tím

Anna Kapusniaková

Anna Kapusniaková

1.TRIEDA, MOTÝLIKOVÁ

—————

Mgr. Emília Chovancová

Mgr. Emília Chovancová

1. TRIEDA, MOTÝLIKOVÁ

—————

PaedDr. Daniela Žideková

PaedDr. Daniela Žideková

2. TRIEDA, VČIELKOVÁ

zástupkyňa riaditeľa MŠ

 

—————

Emília Kárászová

Emília Kárászová

2. TRIEDA, VČIELKOVÁ

—————

Andrea Stranianková

Andrea Stranianková

3. TRIEDA, MRAVČEKOVÁ

—————

Mgr.Miroslava Jankovič

Mgr.Miroslava Jankovič

3. TRIEDA, MRAVČEKOVÁ

—————

Eva Cabejšková

Eva Cabejšková

4. TRIEDA, SLONIKOVÁ

—————

Mgr. Zuzana Kaplíková

Mgr. Zuzana Kaplíková

4. TRIEDA, SLONIKOVÁ

—————

PhDr.Renáta Migátová

PhDr.Renáta Migátová

5. TRIEDA, SLNIEČKOVÁ

riaditeľka MŠ

—————

Anna Čaplická

Anna Čaplická

5. TRIEDA, SLNIEČKOVÁ

—————

Iveta Hammerová

Iveta Hammerová

5. TRIEDA, SLNIEČKOVÁ

—————

Ing. Ingrid Rašková

Ing. Ingrid Rašková

6. TRIEDA, LIENKOVÁ

—————

Viera Hrivová

Viera Hrivová

6.TRIEDA, LIENKOVÁ

—————

Marcela Hlaváčová

Marcela Hlaváčová

7.TRIEDA,  STONOŽKOVÁ

—————

Eva Portašiková

 Eva Portašiková

7.TRIEDA , STONOŽKOVÁ

—————