Kontakt 

Riaditeľka MŠ:
PhDr. Renáta Migátová
telefón: 041/72 447 40
mobil: 0911 139 200
email: mshliny8@centrum.sk
 
Zástupkyňa riaditeľa MŠ:
PaedDr. Daniela Žideková
 
Vedúca školskej jedálne
Alexandra Švecová
telefón: 041/72 447 40

Odhlásenie dieťaťa zo stravy oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14:00 hod. deň vopred osobne, prípadne telefonicky u vedúcej školskej jedálne.
Scan.jpg (217,5 kB)