Akcie v našej MŠ

Dňa 3. októbra našu škôlku navštívila teta Marta Pažická s hudobno-dramatickým predstavením Perníková chalúpka. Rozprávanie známeho príbehu bolo sprevádzané hrou na akordeóne a piesňami, ktoré vhodne vystihovali atmosféru deja. Dvaja naši škôlkari sa predstavili aj v úlohe hlavných hrdinov Janka a Marienky. Deti sa do diania príbehu aktívne zapájali spevom a rytmickým tlieskaním. Predstavenie bolo pre deti pekným zážitkom.

Dňa 10. októbra sa naša škôlka zúčastnila predstavenia – Zvedavý sloník v Bábkovom divadle v Žiline. Deti sa na chvíľu premiestnili do prostredia Afriky v dávnych dobách. Prostredníctvom pútavého príbehu sa zoznámili so sloníkom Bimbom a spoznávali rôzne zvieratká. Predstavenie bolo veľmi poučné, pútavé a deti miestami ani nedýchali. To, že sa im predstavenie veľmi páčilo vyjadrili na konci búrlivým potleskom. Pre deti bolo predstavenie veľkým zážitkom.

Babie leto sa pomaly pominulo a prišla ozajstná jeseň. Nastal čas pozrieť sa, čo nám pani jeseň ponúkla a čo by sa nám hodilo do šikovných dielní. Spojili sme príjemné s užitočným a v jednotlivých triedach našej MŠ sa konali jesenné tvorivé dielne spojené s ochutnávkou pomazánok, ktoré nám naše pani kuchárky pripravili. Rodičia spolu so svojimi deťmi vyrábali tekvicové, zeleninové strašidielka, gaštankov, ovocníčkov, vyrábali šarkanov z papiera. Kreativita nebola cudzia žiadnemu účastníkovi podujatia. Výsledkom boli pekné výtvory, ktoré deti naaranžovali na schodišti, terase alebo v šatni.

Október je mesiacom úcty k starším. Preto sa v lienkovej triede rozhodli, že svojim starým rodičom prejavia úctu, vďaku a pozornosť, ktorú si bezpochyby zaslúžia.  Dňa 26.októbra si pre nich pripravili s pani učiteľkami veselý program, plný básničiek, riekaniek a pesničiek. Na záver si starí rodičia so svojimi vnúčatkami vymaľovali tekvice.

Dňa  27. októbra sa naši predškoláci zo stonožkovej, slniečkovej a včielkovej triedy zúčastnili výchovno-vzdelávacieho multimediálneho koncertu Marťánci – škola z Marsu. Deťom prostredníctvom hudobného a audiovizuálneho zážitku priblížili vesmír ako realitu, ktorá obklopuje našu Zem. Priamo na koncerte prostredníctvom pesničiek a videoprojekcií  rozvíjali aktivitu a kreativitu detí.  Deti si zaspievali, zatancovali a zasúťažili. Z koncertu si deti odniesli nielen veľa zážitkov ale aj CD s pesničkami.

Dňa 6. novembra ku nám zavítalo divadlo s predstavením O nezbednej Alici. Kde bolo tam bolo, žila raz Alica, veľká nezbednica. Takto deti zaviedol do zázračnej Alicinej krajiny klaun Pepe. Dej príbehu bol sprevádzaný hovoreným slovom, piesňami a  hrou na gitare. Deti sa na chvíľu tiež stali súčasťou príbehu. Hádali hádanky, ktoré potom kreslili na tabuľu. Deti sa aktívne zapájali do príbehu a hercov odmenili veľkým potleskom.

Dňa 15. novembra sa deti z tried Stonožky, Včielky, Sloníky, Slniečka a Lienky zúčastnili koncertu Snehuliak, ktorý bol spojený s videoprojekciou. Malí diváci si v Dome umenia Fatra pozreli príbeh o snehuliakovi. Kúzelný príbeh o malom chlapcovi a snehuliakovi, ktorí spolu  zažili  v zimnej krajine  veľa dobrodružstiev. Deti so zatajeným dychom sledovali príbeh a nakoniec hudobníkov odmenili zaslúženým potleskom. 

Dňa 4. decembra navštívila našu škôlku teta Marta Pažická so svojím súborom. Ako vždy zahrali nám krásne hudobno-dramatické predstavenie O chorom Mikulášovi, ktoré nás všetkých príjemne naladilo na príchod Mikuláša. Predstavenie bolo doplnené pesničkami a hudobnými etudami, deti sa do deja aktívne zapájali. Na konci deti tetu Martu a tetu Alžbetku odmenili veľkým potleskom a rozlúčili sa piesňou Tichá noc.

Dňa 5. decembra navštívil našu materskú škôlku opäť Mikuláš. Deti sa ho už od rána nevedeli dočkať. Mikuláš si doviedol so sebou aj svojich dvoch pomocníkov anjela a čerta. So svojimi pomocníkmi navštívil každú triedu a dobrým deťom rozdal sladké balíčky. Deti za odmenu Mikulášovi zarecitovali básničky, zaspievali pesničky, ktoré si pre neho pripravili.

Druhý decembrový týždeň deti zo všetkých tried postupne navštívili každoročnú výstavu vianočných dekorácií a ozdôb v žilinskom VÚC.

Dňa 13. decembra deti z mravčekovej a motýlikovej triedy pozorovali predaj vianočných stromčekov na stanici Záriečie. Deti vnímali vôňu stromčekov, ich rozdielnu veľkosť, farbu, či tvar ihličia. Nakoniec im predavač daroval vetvičky, ktoré si dali v triedach do vázičky.

Predvianočná nálada v našej škôlke vyvrcholila3. adventný týždeň vianočnými besiedkami. Čas vianočný a rozprávkový, očakávania a milé prekvapenia v tvárach rodičov a starých rodičov, ktorí boli súčasťou našich vianočných besiedok. Deti sa usilovne na besiedky pripravovali pod vedením paní učiteliek. Predstavili sa básničkami, pesničkami, scénkami a tancami. Kúzelné predstavenia v podaní detí je vždy akousi bodkou končiaceho sa roku a verte, že aj tohtoročné vianočné besiedky v jednotlivých triedach boli výnimočné a čarovné.

Dňa 10. januára k nám po vianočných prázdninách zavítalo divadlo Príbeh s predstavením „Detektív Očko“. Našťastie sa našim deťom nič nestratilo, ale detektív Očko musel vyriešiť záhadu v lese, kde každému zvieratku niečo zmizlo. Deťom sa okrem horára a detektíva Očka predstavili aj bábky – medveď Bonifác, zajac Fero, veverička Kamila, líška Filoména, jeleň Bohumil a syseľ Fero. Za pomoci detí sa celá rozprávka šťastne skončila, záhada stratených vecí sa vyriešila a v pamäti detí zostanú milé spomienky na divadelné predstavenie.

O tom, že Fašiangy sú obdobím veselosti a radosti nemusíme nikoho presviedčať. V mesiaci február  si ich užili aj deti v našej škôlke. V každej triede to hýrilo pestrofarebnými maskami a výzdobou. Deti sa premenili na rôzne zvieratká, rytierov, princezné, víly a pod. Zažili mnoho smiechu, radosti, zábavy a súťaženia. Deti odchádzali domov plné zážitkov a dojmov.

Deň 16. február bol pre našich predškolákov včielkovej, slniečkovej a stonožkovej triedy výnimočný. Viacerí z nich po prvýkrát vstúpili do „veľkej školy“. Deti sa so svojimi učiteľkami zúčastnili otvorenej hodiny v jednotlivých prváckych triedach ZŠ Lichardovej. Hodina v škole bola plná zábavy, hier a zaujímavých úloh, ktoré naši predškoláci zvládli na výbornú. Ako poďakovanie rozdali naši škôlkári žiakom darčeky, ktoré pre nich vyrobili.

Dňa 27. februára nás navštívilo divadlo z Prešova s milým predstavením o dvoch neposedných dvojičkách Danky a Janky. Predstavenie bolo úžasné, veselé, náučné a „Danka s Jankou“ vtiahli do deja nielen deti ale aj pani učiteľky.

Putovaním za rozprávkou do Krajskej knižnice v Žiline si aj naši škôlkári uctili „Marec- mesiac kníh“. Naši predškoláci z včielkovej triedy sa zúčastnili zážitkového čítania a vypočuli si popletenú rozprávku „Ako princezná zachránila princa“. Deti zo stonožkovej triedy si vypočuli rozprávku „Čin-čin od Ľudmily Podjavorinskej. Na záver im pani knihovníčka pustila animovanú rozprávku Večerníček.

Dňa 13.marca sa zúčastnili deti zo slniečkovej triedy exkurzie v Krajskej knižnici v Žiline. V knižnici objavovali čaro kníh a tajuplné záhady ukryté v knihách. Milá pani knihovníčka oboznámila deti s chodom knižnice, previedla ich jednotlivými oddeleniami. Ukázala im knihy rôznych žánrov aj tie pre najmenšie deti.

Dňa 15. marca sa naša škôlka zúčastnila Rozprávkového kolovrátku pri príležitosti 15. výročia založenia projektu regionálnej výchovy v materských školách. Na celoslovenskej odbornej konferencii pre pedagógov v predprimárnom vzdelávaní sa naše deti predviedli vystúpením, a to zábavnými prekáračkami chlapcov s dievčatami a tancom s valaškami. Vystúpenie si získalo srdcia všetkých zúčastnených a odmenení boli obrovským potleskom.

Každoročnú výstavu veľkonočných dekorácií a ozdôb na žilinskom VÚC si naše deti ani tento rok nenechali ujsť. Ľudová tvorivosť sa odzrkadlila opäť v príťažlivých a zaujímavých ručne a s láskou robených výrobkov. Z tejto výstavy sme si opäť všetci odniesli veľa zaujímavých inšpirácií a nápadov.

Už tradične pred Veľkou nocou sa uskutočnili v jednotlivých triedach veľkonočné tvorivé dielne, na ktoré sme pozvali rodičov. V príjemnej atmosfére sme maľovali a zdobili veľkonočné vajíčka. Deti spolu s rodičmi naplno uplatnili svoju tvorivosť a fantáziu. Bolo to milé stretnutie, z ktorého mali radosť všetci zúčastnení.

Dňa 27.marca nás navštívila teta Marta Pažická s kolegyňou a zahrali nám hudobnú rozprávku o zvieratkách, ktoré sa s radosťou a šantením prebúdzajú na jar. Koncert „Jar na gazdovskom dvore“ bol plný zábavy a hudby. Všetkým nám bolo veselo a všetci sme sa super zabavili.

Dňa 28. marca naša škôlka prijala pozvanie na hudobnú rozprávku „Bastien a Bastienka“ v podaní členov Štátneho komorného orchestra. Deťom sa hudobná rozprávka veľmi páčila , čo prejavili na záver veľkým potleskom.

Dňa 10. apríla nás navštívil ujo Viktor Guľváš so zábavným hudobným programom. Koncert nám priniesol veľa veselých pesničiek. Niektoré sme už poznali, iné nás ujo Viktor naučil spievať. Výborne sme sa zabavili a ujovi Viktorovi ďakujeme za skvelý koncert.

Projekt regionálnej výchovy v materských školách KOLOVRÁTOK oslavuje v tomto roku svoje okrúhle výročie – 15.rokov. Dňa 20. apríla sa aj naša škôlka pri tejto príležitosti zúčastnila „Rozprávkového kolovrátku“ v Aule Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Deti zaujali obecenstvo zábavnými prekáračkami chlapcov s dievčatami a tancom s valaškami.

Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríla sa deti z predškolských tried a deti z lienkovej a sloníkovej triedy zúčastnili besedy s RNDr. Ladislavom Hlôškom – zoológom, ktorý pracuje v Považskom múzeu v Budatíne. Deti sa dozvedeli o živote zvierat v lese, vypočuli si zvuky zvierat a mohli si pozrieť aj vypreparované zvieratá. Naučili sa ako sa majú o zvieratá starať, chrániť ich a pomáhať im.

mesiaci apríl sa naši škôlkári zo všetkých tried zúčastnili exkurzie u hasičov. Deti sa dozvedeli akú zodpovednú a náročnú prácu vykonávajú hasiči, oboznámili sa s technickým vybavením vozidiel  a nakoniec si mohli vyskúšať aj hasičskú prilbu. Deťom sa exkurzia veľmi páčila a určite budú na ňu dlho spomínať.

Druhú májovú nedeľu, ako už býva zvykom, sme si uctili naše mamičky. Deti s pani učiteľkami dlhé týždne s láskou a radosťou vyrábali darčeky a nacvičovali program pre svoje mamičky ku Dňu matiek. V jednotlivých triedach sa tak konali slávnostné besiedky, a veríme naše drahé mamičky, že sme vás všetky potešili a vyjadrili vám ako veľmi vás ľúbime.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Okresný úrad Prešov – odbor školstva vyhlásili XXI. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou. 1.miesto získala v kategórii 2-4 ročných detí, Adela Bittšánska, 3r. z MŠ Suvorovova 20, Žilina, pod vedením p. uč. Anny Kapusniakovej. Výtvarná práca pod názvom „ U NÁS DOMA“ predstavuje detský svet. Svet, v ktorom dieťa spoznáva seba samé, v ktorom žije so svojimi najbližšími. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 17.mája 2018 v priestoroch Okresného úradu v Prešove. Do súťaže bolo zaslaných 2038 prác a 2CD. Ohodnotených bolo 50 prác.

Dňa 1.júna naši škôlkári oslávili MDD „Škôlkárskou olympiádou“, ktorá sa konala vo vyzdobenej záhrade. Pani uč. Cabejšková všetky deti privítala a oboznámila ich s pravidlami pri športe a popriala im veľa síl pri zdolávaní disciplín. Spoločne si zaspievali pieseň „Keď si šťastný“ a potom sa rozišli na svoje stanovištia. Deti sa do sýtosti zahrali, vybláznili, zasúťažili si a zažili veľa krásnych zážitkov.

Dňa 4.júna našu škôlku navštívila teta Marta Pažická, ktorá nás zobrala do Zázračnej krajiny. Deti cestovali vlakom po Zázračnej krajine a navštívili spolu rybník, les, lúku a gazdovský dvor. Deti sa naučili pieseň Ide, ide vlak a zopakovali si detské ľudové piesne. Hudobné predstavenie v školskej záhrade bolo plné zábavy, tanca, spevu a všetkým deťom sa veľmi páčilo.

29. mája sa na Radnici mesta Žilina konalo odovzdávanie cien výtvarnej súťaže „Moje mesto“. Najmladší účastník v kategórii – materské školy – 3.ročný Tomáško Kuzmiak z našej škôlky pod vedením p.uč. Anny Kapusniakovej sa umiestnil na peknom 3.mieste.

Výtvarný prejav najmladších detí z 1.triedy pod vedením p.uč. A. Kapusniakovej sa prejavil aj pri ďalšom projekte Rozprávkový kolovrátok 2018 – „Stará mama rozprávala“. Dňa 12. júna sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže. Na 1. mieste sa umiestnila Peťka Matejová s rozprávkou „O Jankovi a Marienke“. 2. miesto patrilo Adelke Bittšánskej s rozpárvkou „Koza odratá a jež“.

Dňa 14. júna navštívilo našu škôlku súkromné detské centrum Havino so svojimi špeciálne vycvičenými chlpatými kamarátmi – psíkmi Odyseou, Orchideou a Danym. Zahrali nám divadielko „Ako si dve sestričky upiekli narodeninovú tortu“.

Každý rok opúšťajú brány materskej školy naši predškoláci, ktorí v ďalšom školskom roku nastupujú na novú životnú trasu, na cestu do školy za novými vedomosťami a poznatkami. Slávnostná rozlúčka s predškolákmi sa konala v každej predškolskej triede. Rozlúčili sa básňami, piesňami a posledným objatím spoločne s tými,  s ktorými trávili dlhý čas v materskej škole. Všetkým budúcim prvákom prajeme vykročenie správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho života.