denný poriadok

6:30 - 8:40

 • spontánne hry a hrové činnosti detí podľa vlastného výberu
 • edukačné aktivity - výchovno-vzdelávacie činnosti detí riadené učiteľkou
 • pohybové a relaxačné cvičenia

8:40 - 9:00

 • hygiena, desiata

9:00 - 11:30

 • edukačné aktivity - výchovno-vzdelávacie činnosti detí riadené učiteľkou - trieda
 • zámerné pozorovanie okolitého prostredia - vychádzka
 • pohybové a športové hry, pracovné činnosti - školská záhrada

11:30 - 12:00

 • hygiena, obed

12:00 - 14:10

 • hygiena, literárna, hudobná chvíľka - rozprávka, relaxačná hudba
 • odpočinok, spánok

14:10 - 14:30

 • hygiena, olovrant

14:30 - 16:30

 • edukačné aktivity - výchovno-vzdelávacie činnosti detí riadené učiteľkou
 • spontánne hry a činnosti podľa vlastného výberu