Aktivity MŠ

- oboznamovanie s anglickým jazykom

- spevácký krúžok

- pohybovo - hudobný krúžok

 

PROJEKTY NA KTORÝCH SA ZÚČASTŇUJEME:

- bezpečná škôlka

- dentalalarm

- Škola priateľská deťom

 

VLASTNÉ PROJEKTY A PROGRAMY:

- Program adaptácie detí v MŠ

- Program enviromentálnej výchovy detí v MŠ

- Program výchovy k právam dieťaťa

- Program rozvoja tvorivosti prostredníctvom digitálnych technológií

 

KRATKODOBÉ:

- výlety do prírody, exkurzie, tvorivé dielne, pohybové a športové hry v školskej záhrade, súťaže, školské slávnosti: besiedky, ples, divadlá,koncerty...

 

                                 HARMONOGRAM AKCIÍ

 

SEPTEMBER

- Mama, ocko poď sa so mnou hrať

- pohybom za zdravím- branná vychádzka

- rýchle kolobežky - súťaž

OKTÓBER

- Šarkaniáda - výlet do prírody

- hasiči- záchranári - exkurzia

- darček pre starých rodičov - tvorivé dielne

- deň úcty k starším - besiedka

- dedko repu zasadil - detské divadielko

NOVEMBER

- tekvicové strašidielka - tvorivé dielne

- zdravé jedlo - ochutnávka

- zaspievaj sláviček - súťaž v speve

DECEMBER

- vitaj Mikuláš - školská slávnosť

- vianočný svietník, vianočný kaprík, vianočný anjelik - tvorivé

dielne

- adventný čas a vianočné koledy - besiedka

JANUÁR

- Ťuki,ťuki na vrátka - detské divadlo pre malé deti

- darček pre prvákov - tvorivé dielne

- čo už vieme - ukážka výchovno-vzdelávacej činnosti pre 

rodičov

- darček pre vtáčikov - výroba kŕmidla - tvorivé dielne

FEBRUÁR

- fašiangový karneval - školská slávnosť

- najkrajší snehuliak - súťaž v stavaní snehuliakov

- zimná športová olympiáda - športové hry v školskej záhrade

- Kozliatka - detské divadlo pre malé deti

MAREC

- zrnka múdrosti ukryté v knihách - návšteva krajskej

knižnice

- z rozprávky do rozprávky - pohybové a športové hry v

záhrade MŠ

- deň otvorených dverí - prezentácia MŠ

- maľované vajíčko, veľkonočný zajačik - tvorivé dielne

APRÍL

- kto nás ochraňuje - beseda s policajtom

- chráňme prírodu - vychádzka do prírody s  ekologickým 

   zameraním

- deň zeme - enviromentálne hry

MÁJ

- darček pre mamu - tvorivé dielne

- vlaky- exkurzia na žel. stanicu

- Staromestské slávnosti - exkurzia do mesta

JÚN

- detská športová olympiáda - školská slávnosť k MDD

- Lentilky - galaprogram tanečnej skupiny v Dome odborov

- deti rodičom - vystúpenie tanečného krúžku pre rodičov

- darček pre otecka - tvorivé dielne

- lego, ocko a ja - tvorivé hry s legom

- pes- kamarát a pomocník človeka - ukážka výcviku

záchranárských psov

- Stužková - rozlúčka detí s MŠ