nepedagogickí zamestnanci 

O maškrtné jazýčky detí sa starajú tety kuchárky:

vedúca školskej jedálne: Alexandra Švecová

hlavná kuchárka: Miškárová Božena

Ďurajková Jarmila
Tršková Irena

Králiková Vlasta

Ela Ďuračková

V čistote a poriadku našu škôlku udržiavajú tety upratovačky:

Milová Anna

Súkeníková Irena 

Martina Kmeťová

Ružena Paráčová

Všetko, čo sa pokazí, opraví ujo školník:

Ladislav Gábor

O čisté prádlo sa stará teta:

Orešanová Jana