Náš tím

Anna Kapusniaková

Anna Kapusniaková

1. TRIEDA, MOTÝLIKOVÁ

—————

Ľudmila Krajčušková

Ľudmila Krajčušková

1. TRIEDA, MOTÝLIKOVÁ

—————

PaedDr. Daniela Žideková

PaedDr. Daniela Žideková

2. TRIEDA, VČIELKOVÁ

zástupkyňa riaditeľa MŠ

 

—————

Emília Kárászová

Emília Kárászová

2. TRIEDA, VČIELKOVÁ

—————

Anna Čaplická

Anna Čaplická

2.TRIEDA, VČIELKOVÁ

—————

PhDr. Renáta Migátová

PhDr. Renáta Migátová

3. TRIEDA, MRAVČEKOVÁ

riaditeľka MŠ

 

 

—————

Michaela Androvičová

Michaela Androvičová

3. TRIEDA, MRAVČEKOVÁ

—————

Mgr.Miroslava Jankovič

Mgr.Miroslava Jankovič

3. TRIEDA, MRAVČEKOVÁ

—————

Eva Cabejšková

Eva Cabejšková

4. TRIEDA, SLONIKOVÁ

—————

Mgr. Zuzana Kaplíková

Mgr. Zuzana Kaplíková

4. TRIEDA, SLONIKOVÁ

—————

Iveta Hammerová

Iveta Hammerová

5. TRIEDA, SLNIEČKOVÁ

—————

Želmíra Rajmanová

Želmíra Rajmanová

5. TRIEDA, SLNIEČKOVÁ

—————

Ing. Ingrid Rašková

Ing. Ingrid Rašková

6. TRIEDA, LIENKOVÁ

—————

Viera Hrivová

Viera Hrivová

6. TRIEDA, LIENKOVÁ

—————

Marcela Hlaváčová

Marcela Hlaváčová

7.TRIEDA,  STONOŽKOVÁ

—————

Eva Portašiková

 Eva Portašiková

7.TRIEDA , STONOŽKOVÁ

—————