Akcie v našej MŠ

Dňa 3. októbra našu škôlku navštívila teta Marta Pažická s hudobno-dramatickým predstavením Perníková chalúpka. Rozprávanie známeho príbehu bolo sprevádzané hrou na akordeóne a piesňami, ktoré vhodne vystihovali atmosféru deja. Dvaja naši škôlkari sa predstavili aj v úlohe hlavných hrdinov Janka a Marienky. Deti sa do diania príbehu aktívne zapájali spevom a rytmickým tlieskaním. Predstavenie bolo pre deti pekným zážitkom.

Dňa 10. októbra sa naša škôlka zúčastnila predstavenia – Zvedavý sloník v Bábkovom divadle v Žiline. Deti sa na chvíľu premiestnili do prostredia Afriky v dávnych dobách. Prostredníctvom pútavého príbehu sa zoznámili so sloníkom Bimbom a spoznávali rôzne zvieratká. Predstavenie bolo veľmi poučné, pútavé a deti miestami ani nedýchali. To, že sa im predstavenie veľmi páčilo vyjadrili na konci búrlivým potleskom. Pre deti bolo predstavenie veľkým zážitkom.