Akcie v našej MŠ

Školský rok 2016/2017

Dňa 14.septembra sa deti 2 a 3.triedy vybrali na športovú vychádzku na Bôrik. Po raňajkách si zbalili svoje ruksaky s občerstvením a vydali sa s pani učiteľkami a dobrou náladou za spoznávaním prírody a športovými aktivitami. Deti medzi sebou súťažili a zabávali sa. Unavené, ale s dobrým pocitom sa vrátili do MŠ k chutnému obedu.

Dňa 27.septembra sa deti tešili na hudobnú rozprávku, ktorú im pripravili tety z ĽŠU L: Arvaya zo Žiliny. Rozprávka sa volala o „ Malom Drozdíkovi“. Teta Marta rozprávala deťom príbeh a malom drozdíkovi, ktorý nevedel lietať, ale podarilo sa mu utiecť maškrtnému kocúrovi. Keď ho lastovička naučila lietať, zaspieval si s deťmi niekoľko piesní – Prší, prší, Červené jabĺčko, Lietala si lastovička.... Tety zaujali hrou na akordeón, klavír a flautu. Na záver sa deti premenili na tanečníkov a tety odmenili potleskom.

V októbrových dňoch sa uskutočnila exkurzia u hasičov, na ktorej sa zúčastnili deti zo slniečkovej, stonožkovej, lienkovej a mravčekovej triedy. Hasiči oboznámili deti so svojou prácou, s technickým vybavením vozidiel, ktoré používajú pri dopravných nehodách a pri požiaroch, deti si vyskúšali naozajstnú hasičskú prilbu i niektoré zdravotnícke pomôcky. 

Dňa 19.októbra bolo v triede šikovnej stonožky a slniečkovej triede mimoriadne rušno. Popoludní sa rodičia s deťmi neponáhľali domov, ale sadli si k stolom, odhodlaní vymyslieť, čo najkrajší darček pre starých rodičov. Strihali, lepili rôzna kvietky, srdiečka, ozdoby... Fantázia rodičov pracovala na plné obrátky, preto vznikali dielka plné vtipu, krásy a harmónie, s cieľom potešiť starých rodičov.

Dňa 25. októbra sa v našej telocvični uskutočnil koncert uja Juhása, ktorý deťom zahral na gitare a zaspieval obľúbené detské piesne. Deti sa pridali a tak vznikol veľký zbor spievajúcich detí. Na záver sa deti postavili a plné elánu si aj zatancovali.

V mesiaci november  sme v MŠ opäť nadviazali nitku spoločných stretnutí dieťa- rodič- učiteľ. V jednotlivých triedach sa uskutočnili tvorivé dielne, kde rodičia spolu so svojimi deťmi vyrábali gaštanka, ovocníčka, zemiakové zvieratko, tekvicové strašidlo a lampióny. Kreativita nebola cudzia žiadnemu účastníkovi podujatia. Výsledkom boli pekné výtvory, ktoré deti naaranžovali  na schodišti, terase, alebo v šatni.

Dňa 15.novembra sa uskutočnilo divadelné predstavenie „Klauniáda“,hercov zo Šuplíka v Žiline. Príbeh bol o dvoch klauninkách – Valentínke a Vendelínke. Valentínka si hľadala povolanie, ako nebyť klauninkou. Vyskúšala si rôzne profesie ( učiteľka, predavačka, speváčka...). Nakoniec zistila, že ostane pri svojej profesii klaunky.

Dňa 29.novembra 2016 deti z mravčekovej triedy navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde pre nich p. knihovníčka pripravila  aktivitu „ Králiček Kornel má rád knihy „ s tvorivou dielňou, na ktorej si vyrobili myšku z papiera. Po aktivite sa deti oboznámili s prostredím knižnice, pozorovali čitateľov pri čítaní kníh, poprezerali si detské knihy a naučili sa ako majú s nimi správne zaobchádzať, vyberať z regálov a odložiť na správne miesto.

Konečne nastal deň, na ktorý sa pripravovali všetky deti. 5.decembra k nám zavítal Mikuláš, čert a anjel. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívili každú triedu a dobrým deťom rozdali sladké balíčky a malých nezbedníkov trošku vyhrešili. Deti sľúbili, že sa polepšia a Mikulášovi zaspievali a zarecitovali piesne a básne, ktoré si pripravili.

Dňa 13.decembra 2016 deti pozorovali predaj vianočných stromčekov na stanici Záriečie. Deti vnímali vôňu stromčekov, ich rozdielnu veľkosť, farbu, či tvar ihličia, sledovali ako predavač upravuje kmeň stromčeka do stojana. Nakoniec nám predavači podarovali vetvičky, ktoré sme si dali v triede do vázičky.

Druhý decembrový týždeň deti zo všetkých tried postupne navštívili výstavu vianočných dekorácií a ozdôb na žilinskom VÚC.

Dňa 20. decembra 2016 navštívili deti z mravčekovej triedy Vianočné trhy v centre mesta kde mohli naplno prežívať atmosféru blížiacích sa vianočných sviatkov. Obdivovali drevený Betlehem, umelecke výrobky v jednotlivých stánkoch, ochutnali voňavé medovníčky.

Tretí vianočný týždeň sa v jednotlivých triedach uskutočnili vianočné besiedky, na ktoré sa deti usilovne pripravovali pod vedením paní učiteliek. Podieľali sa na vianočných prípravách, vyzdobili si triedy a stromček. V programoch nechýbali vianočné básničky, pesničky, scénky a tance. Vianočnú atmosféru z vystúpenia detí umocnila záverečná najkrajšia vianočná pieseň Tichá noc.

Prajeme Vám úspešný vstup do nového roka 2017, veľa zdravia, šťastia a vnútornej sily, aby ste sa tešili z malých a veľkých vecí života.

Január 2017

Dňa 11.januára 2017 k nám zavítalo divadielko „Príbeh“, ktoré sa deťom predstavilo rozprávkou „Dom na stračej nôžke“. Príbeh nás zaviedol do lesa, kde sa jeden z klaunov  stratil. Blúdil po lese až stretol ježibabu. Tá bola rada, že je u nej doma a bude jej strážiť zlato, ale keď bude chcieť odísť, musí preto niečo urobiť. Klaun poprosil piesňou o pomoc deti. Ježibaba si pripravila obrázky zvierat, ktoré musel klaun uhádnuť. Keďže všetky zvieratká uhádol, mohol sa klaun vrátiť domov. Herci zaujali svojimi výkonmi a zaujímavými kulisami. Jednotlivé časti boli podfarbené hudbou a piesňami. Na záver deti hercov odmenili silným potleskom.

O tom, že Fašiangy sú obdobím radosti a veselosti nemusíme nikoho presviedčať. V mesiaci Február si ich užili aj deti v našej materskej škole. V každej triede to hýrilo pestrofarebnými maskami a výzdobou. Deti sa premenili na rôzne zvieratká, rytierov, princezné, víly a pod. Zažili mnoho smiechu, radosti, zábavy a súťaženia. Deti odchádzali domov plné zážitkov a dojmov. 

13. februára 2017 „O sivej myške“ – rozprávka divadielka Makovice zo Žiliny. Poučný príbeh o tom, ako je dôležité chrániť prírodu a triediť odpad. Deti sa aktívne zapájali do deja príbehu a hercov odmenili veľkým potleskom.

Dňa 14.marca 2017 nás opäť navštívila teta Marta Pažická a zahrala nám hudobnú rozprávku o zvieratkách, ktoré sa s radosťou a šantením prebúdzajú na jar. Koncert „Jar na gazdovskom dvore“ bol plný hudby a zábavy. Všetkým nám bolo veselo a všetci sme sa super zabavili.

16.marca 2017 naši predškoláci z mravčekovej, včielkovej a slniečkovej triedy navštívili ZŠ Lichardovu v Žiline.. Deti sa zúčastnili otvorenej hodiny v jednotlivých prváckych triedach. Hodina v škole bola plná zábavy, hier a zaujímavých úloh, ktoré naši predškoláci zvládli na výbornú. Ako poďakovanie rozdali naši škôlkári žiakom darčeky. Po tomto milom stretnutí bude pre predškolákov ich zápis do školy určite jednoduchší.