Akcie v našej MŠ

Školský rok 2016/2017

Dňa 14.septembra sa deti 2 a 3.triedy vybrali na športovú vychádzku na Bôrik. Po raňajkách si zbalili svoje ruksaky s občerstvením a vydali sa s pani učiteľkami a dobrou náladou za spoznávaním prírody a športovými aktivitami. Deti medzi sebou súťažili a zabávali sa. Unavené, ale s dobrým pocitom sa vrátili do MŠ k chutnému obedu.

Dňa 27.septembra sa deti tešili na hudobnú rozprávku, ktorú im pripravili tety z ĽŠU L: Arvaya zo Žiliny. Rozprávka sa volala o „ Malom Drozdíkovi“. Teta Marta rozprávala deťom príbeh a malom drozdíkovi, ktorý nevedel lietať, ale podarilo sa mu utiecť maškrtnému kocúrovi. Keď ho lastovička naučila lietať, zaspieval si s deťmi niekoľko piesní – Prší, prší, Červené jabĺčko, Lietala si lastovička.... Tety zaujali hrou na akordeón, klavír a flautu. Na záver sa deti premenili na tanečníkov a tety odmenili potleskom.

V októbrových dňoch sa uskutočnila exkurzia u hasičov, na ktorej sa zúčastnili deti zo slniečkovej, stonožkovej, lienkovej a mravčekovej triedy. Hasiči oboznámili deti so svojou prácou, s technickým vybavením vozidiel, ktoré používajú pri dopravných nehodách a pri požiaroch, deti si vyskúšali naozajstnú hasičskú prilbu i niektoré zdravotnícke pomôcky. 

Dňa 19.októbra bolo v triede šikovnej stonožky a slniečkovej triede mimoriadne rušno. Popoludní sa rodičia s deťmi neponáhľali domov, ale sadli si k stolom, odhodlaní vymyslieť, čo najkrajší darček pre starých rodičov. Strihali, lepili rôzna kvietky, srdiečka, ozdoby... Fantázia rodičov pracovala na plné obrátky, preto vznikali dielka plné vtipu, krásy a harmónie, s cieľom potešiť starých rodičov.

Dňa 25. októbra sa v našej telocvični uskutočnil koncert uja Juhása, ktorý deťom zahral na gitare a zaspieval obľúbené detské piesne. Deti sa pridali a tak vznikol veľký zbor spievajúcich detí. Na záver sa deti postavili a plné elánu si aj zatancovali.

V mesiaci november  sme v MŠ opäť nadviazali nitku spoločných stretnutí dieťa- rodič- učiteľ. V jednotlivých triedach sa uskutočnili tvorivé dielne, kde rodičia spolu so svojimi deťmi vyrábali gaštanka, ovocníčka, zemiakové zvieratko, tekvicové strašidlo a lampióny. Kreativita nebola cudzia žiadnemu účastníkovi podujatia. Výsledkom boli pekné výtvory, ktoré deti naaranžovali  na schodišti, terase, alebo v šatni.

Dňa 15.novembra sa uskutočnilo divadelné predstavenie „Klauniáda“,hercov zo Šuplíka v Žiline. Príbeh bol o dvoch klauninkách – Valentínke a Vendelínke. Valentínka si hľadala povolanie, ako nebyť klauninkou. Vyskúšala si rôzne profesie ( učiteľka, predavačka, speváčka...). Nakoniec zistila, že ostane pri svojej profesii klaunky.

Dňa 29.novembra 2016 deti z mravčekovej triedy navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde pre nich p. knihovníčka pripravila  aktivitu „ Králiček Kornel má rád knihy „ s tvorivou dielňou, na ktorej si vyrobili myšku z papiera. Po aktivite sa deti oboznámili s prostredím knižnice, pozorovali čitateľov pri čítaní kníh, poprezerali si detské knihy a naučili sa ako majú s nimi správne zaobchádzať, vyberať z regálov a odložiť na správne miesto.

Konečne nastal deň, na ktorý sa pripravovali všetky deti. 5.decembra k nám zavítal Mikuláš, čert a anjel. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívili každú triedu a dobrým deťom rozdali sladké balíčky a malých nezbedníkov trošku vyhrešili. Deti sľúbili, že sa polepšia a Mikulášovi zaspievali a zarecitovali piesne a básne, ktoré si pripravili.

Dňa 13.decembra 2016 deti pozorovali predaj vianočných stromčekov na stanici Záriečie. Deti vnímali vôňu stromčekov, ich rozdielnu veľkosť, farbu, či tvar ihličia, sledovali ako predavač upravuje kmeň stromčeka do stojana. Nakoniec nám predavači podarovali vetvičky, ktoré sme si dali v triede do vázičky.

Druhý decembrový týždeň deti zo všetkých tried postupne navštívili výstavu vianočných dekorácií a ozdôb na žilinskom VÚC.

Dňa 20. decembra 2016 navštívili deti z mravčekovej triedy Vianočné trhy v centre mesta kde mohli naplno prežívať atmosféru blížiacích sa vianočných sviatkov. Obdivovali drevený Betlehem, umelecke výrobky v jednotlivých stánkoch, ochutnali voňavé medovníčky.

Tretí vianočný týždeň sa v jednotlivých triedach uskutočnili vianočné besiedky, na ktoré sa deti usilovne pripravovali pod vedením paní učiteliek. Podieľali sa na vianočných prípravách, vyzdobili si triedy a stromček. V programoch nechýbali vianočné básničky, pesničky, scénky a tance. Vianočnú atmosféru z vystúpenia detí umocnila záverečná najkrajšia vianočná pieseň Tichá noc.

Prajeme Vám úspešný vstup do nového roka 2017, veľa zdravia, šťastia a vnútornej sily, aby ste sa tešili z malých a veľkých vecí života.

Január 2017

Dňa 11.januára 2017 k nám zavítalo divadielko „Príbeh“, ktoré sa deťom predstavilo rozprávkou „Dom na stračej nôžke“. Príbeh nás zaviedol do lesa, kde sa jeden z klaunov  stratil. Blúdil po lese až stretol ježibabu. Tá bola rada, že je u nej doma a bude jej strážiť zlato, ale keď bude chcieť odísť, musí preto niečo urobiť. Klaun poprosil piesňou o pomoc deti. Ježibaba si pripravila obrázky zvierat, ktoré musel klaun uhádnuť. Keďže všetky zvieratká uhádol, mohol sa klaun vrátiť domov. Herci zaujali svojimi výkonmi a zaujímavými kulisami. Jednotlivé časti boli podfarbené hudbou a piesňami. Na záver deti hercov odmenili silným potleskom.

O tom, že Fašiangy sú obdobím radosti a veselosti nemusíme nikoho presviedčať. V mesiaci Február si ich užili aj deti v našej materskej škole. V každej triede to hýrilo pestrofarebnými maskami a výzdobou. Deti sa premenili na rôzne zvieratká, rytierov, princezné, víly a pod. Zažili mnoho smiechu, radosti, zábavy a súťaženia. Deti odchádzali domov plné zážitkov a dojmov. 

Dňa 13. februára 2017 „O sivej myške“ – rozprávka divadielka Makovice zo Žiliny. Poučný príbeh o tom, ako je dôležité chrániť prírodu a triediť odpad. Deti sa aktívne zapájali do deja príbehu a hercov odmenili veľkým potleskom.

Dňa 14.marca 2017 nás opäť navštívila teta Marta Pažická a zahrala nám hudobnú rozprávku o zvieratkách, ktoré sa s radosťou a šantením prebúdzajú na jar. Koncert „Jar na gazdovskom dvore“ bol plný hudby a zábavy. Všetkým nám bolo veselo a všetci sme sa super zabavili.

16.marca 2017 naši predškoláci z mravčekovej, včielkovej a slniečkovej triedy navštívili ZŠ Lichardovu v Žiline.. Deti sa zúčastnili otvorenej hodiny v jednotlivých prváckych triedach. Hodina v škole bola plná zábavy, hier a zaujímavých úloh, ktoré naši predškoláci zvládli na výbornú. Ako poďakovanie rozdali naši škôlkári žiakom darčeky. Po tomto milom stretnutí bude pre predškolákov ich zápis do školy určite jednoduchší.

Putovaním za rozprávkou do Krajskej knižnice v Žiline sme si uctili Marec mesiac kníh. Deti z včielkovej a slniečkovej triedy si vypočuli príbeh O Osmijankovi, ktorý sa narodil v rozhlase, vybral sa lietadlom do sveta a pristál na planéte Zem. Deti zo stonožkovej triedy si vypočuli príbeh O srnčekovi, ktorý im čítala teta Marta Pažická zo svojej knihy. Prebudiť u detí väčší záujem o knihy sa nám určite aj týmito návštevami knižnice podaril.

Dňa 23.3.2017 sa naši najmenší škôlkári z motýlikovej triedy zúčastnili exkurzie u hasičov. Deti sa dozvedeli akú zodpovednú a náročná prácu vykonávajú hasiči, oboznámili sa s technickým vybavením vozidiel a nakoniec si mohli vyskúšať aj hasičskú prilbu. Poobede sa deti spolu so svojimi rodičmi zúčastnili jarnej tvorivej dielne na tému Jarný kvet – tulipán. Deti spolu s rodičmi naplno uplatnili svoju tvorivosť a detskú fantáziu.

Každoročnú výstavu veľkonočných dekorácií a ozdôb na žilinskom VÚC si naši škôlkári ani tento rok nenechali ujsť. Ľudová tvorivosť sa odzrkadlila opäť v príťažlivých a zaujímavých ručne a s láskou robených výrobkov. Z tejto výstavy sme si všetci opäť odniesli veľa zaujímavých inšpirácií a nápadov.

Už tradične pred Veľkou nocou sa uskutočnili v lienkovej, stonožkovej a slniečkovej triede veľkonočné tvorivé dielne, na ktoré sme pozvali aj rodičov. V príjemnej atmosfére sme maľovali veľkonočné vajíčka a vyrábali rôzne veľkonočné ozdoby. Bolo to milé stretnutie, z ktorého mali radosť všetci zúčastnení. Aj touto cestou chceme poďakovať rodičom, že sa zúčastnili akcie a tak prispeli k navodeniu predveľkonočnej atmosféry v materskej škole.

Dňa 7.4.2017 sa uskutočnil na MsÚ v Žiline výchovný koncert – Veselý zemepis, na ktorom sa zúčastnili predškoláci z mravčekovej, slniečkovej a včielkovej triedy. Hudobná skupina Termix nám zahrala veselé pesničky, ktorými priblížila deťom svet. Pekný zážitok z koncertu bol v závere umocnený veselým tancom.

Dňa 2.5.2017 našu škôlku navštívila teta Marta Pažická, ktorá nás zobrala do Zázračnej krajiny. Deti cestovali vlakom po Zázračnej krajine a navštívili spolu rybník, les, lúku a gazdovský dvor. Deti sa naučili pieseň Ide, ide vlak a zopakovali si detské ľudové piesne. Hudobné predstavenie bolo plné zábavy, tanca, spevu a všetkým deťom sa veľmi páčilo.

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Už v predškolskom veku by mali byť deti vedené k láske a ochrane zeme a prostredia, v ktorom žijú. A tak sa aj naša škôlka zapojila do oslavy Dňa Zeme rôznymi environmentálnymi aktivitami, ako je zbieranie odpadkov, triedenie odpadu, výtvarnými aktivitami, stavanie obrazcov z vrchnáčikov atď.

Dňa 28.4.2017 sa naša škôlka úspešne zúčastnila projektu regionálnej výchovy materských škôl KOLOVRÁTOK pod názvom „Klnka, klnka daj nám slnka“, ktorý organizovala spoločnosť pre predškolskú výchovu. V kultúrnej sále Gymnázia sv. Františka v Žiline sa deti z jednotlivých materských škôl prezentovali pódiovým vystúpením. V kultúrnom programe kde sa prezentovali tradície a zvyky jarného obdobia našich predkov sa naša škôlka predstavila piesňou a tancom: „Páslo dievča pávy.

Naši škôlkári z mravčekovej, slniečkovej a včielkovej triedy sa dňa 5.5.2017 zúčastnili kvízu pri príležitosti Dňa Zeme.. Kvíz o prírode preveril vedomosti našich predškolákov. Deti si vzájomne prezentovali svoje vedomosti medzi sebou formou súťaže  a nakoniec boli odmenení všetci ako úspešní riešitelia medailami.

Druhá májová nedeľa patrí našim mamám. Mama je len jedna a to dobre vieme aj my, škôlkári. Na počesť Dňa matiek sme všetkým mamičkám našu lásku a vďaku vyjadrili nielen s láskou vyrobenými darčekmi ale aj s láskou pripraveným programom. V jednotlivých triedach sa tak konali besiedky ku Dňu matiek a veríme naše drahé mamičky, že sme vás všetky potešili a vyjadrili ako veľmi vás ľúbime za to, čo pre nás robíte.

Deti z našej MŠ mali v stredu 17.5.2017 netradičný zážitok. Počas dopoludňajších hier na školskom dvore im spestrili program cvičené záchranárske psy Policajného zboru zo Žiliny. Deťom sa predviedli tri služobné psy, ktoré sa volali Deril, Tarra a Monika.  Ujovia policajti si pre nás spolu so svojimi psíkmi pripravili nacvičené figúry, deti ohúrili tanečnými krokmi, hľadaním stratenej osoby, v tomto prípade uja policajta s vybranými deťmi. Najväčším zážitkom bolo chytanie zlodeja psíkom Derilom. Nakoniec si deti mohli psíkov pohladkať.

Dňa 1.6.2017 sme mali radosť zo slnečného počasia, pretože tento sviatočný deň sa konala v našej MŠ „Škôlkárska olympiáda“. Vo vyzdobenej záhrade deti privítala p.uč. Cabejšková, ktorá ich oboznámila s pravidlami pri športe a popriala im veľa síl pri zdolávaní rôznych disciplín. Spoločne si zaspievali pieseň“ Keď si šťastný“ a potom sa rozišli na jednotlivé stanovištia. Na záver boli všetky deti odmenené medailou a sladkosťou.

Dňa 2.6.2017 k nám zavítali tety z Detského centra Havino so psíkmi Nelkou, Orchideou a Odyseou. V školskej záhrade zahrali psíkové divadielko „ O chamtivom psíkovi “, ktorý svojou chamtivosťou chcel mať všetko, len kamarátov nie. Žiadal psiu kráľovnú, že chce stále viac a viac ( zámok, prasiastko, koberec). Deti pochopili, že chamtivosť nie je dobrá vlastnosť, ale dôležité je mať dobrých kamarátov. Tety zarecitovali vtipné básničky o psíkoch a potom sa deti zahrali so psíkmi hrové aktivity. Stretnutie so psíkmi deti intenzívne a radostne prežívali, získali nové poznatky o spôsobe ich života.